Прашања и одговори

Како да се даде јодинол на кокошки


Кажи ми, како да се даде јодинол на кокошки?

Одговори:

Лажица вода од 5 литри.